Ernie Ball 7 String Super Slinky 09-52


7 STR 09-52
7 STR 09-52